DE COALITIECULTUUR IS FAILLIET

De representatieve democratie werkt niet. Al decennia lang moeten we lijdzaam kijken naar het politiek theater rond benoemingen, achterkamerpolitiek, lobbyfiscaliteit, wafelijzerpolitiek en slikken we allerhande beslissingen zonder draagvlak. Ondertussen zijn onze belastingen bij de hoogste in de wereld, maar hebben we toch nog altijd een begrotingstekort. Hebben we als burger ondertussen nog niet genoeg geduld gehad ?

In onze buurlanden hebben de kiezers er alvast genoeg van. In Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de kiezer de kaarten zo geschud dat het nog nooit zo moeilijk was om een meerderheidscoalitie te vormen. In Portugal en Spanje zijn ze er zelfs van af gestapt ; daar heeft de politieke klasse gekozen voor een minderheidscoalitie met gedoogsteun. Daarmee volgen ze Denemarken waar dit al decennia lang de politieke cultuur is.

Word mee scenarist van de samenleving

Met deze vereniging willen we een burgerlobby vormen die door middel van eigen volksraadplegingen de burgers een stem geeft.  Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter het politieke gewicht.

Als we met voldoende zijn, kunnen we overwegen om met een eigen lijst aan  parlementsverkiezingen deel te nemen. Het is aan de leden om hierover te beslissen.